Privacystatement

PRIVACY STATEMENT

EXTRA Bushcraft, Dorpsstraat 13 - 8381 AM - Vledder - Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals genoemd in deze privacy verklaring.

CONTACT
www.extrabushcraft.nl
Dorpsstraat 13
8381 AM Vledder
Nederland
+315549077744

René Nauta en Beke Olbers zijn de contact personen.

PERSOONSGEGEVENS (PG) DIE WIJ VERWERKEN
EXTRA verwerkt je PG doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je zelf gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vind je het overzicht van de gegevens die wij verwerken:
Je voor- en achternaam
Leeftijd
Woonplaats
Telefoonnummer
E mail adres
Medisch relevante informatie

BIJZONDERE en/of GEVOELIGE PG DIE WIJ VERWERKEN
Voor een aantal van onze opleidingen vragen wij naar medisch relevante informatie. Deze informatie is voor ons en voor jou belangrijk om te weten en te delen. Deze info wordt nooit gedeeld met anderen tenzij een veiligheidssituatie daarom vraagt. Denk aan een onverwachte opname in een ziekenhuis.

PG - VOOR WELKE DOELEN?
EXTRA gebruikt jouw gegevens voor de volgende doelen:
Jou kunnen bellen of e-mailen n.a.v. je aanmelding
Om informatie te versturen
Afhandelen van jouw aanmelding, betaling of bestelling
Verzenden van onze nieuwsbrief
Een bestelling te kunnen versturen
Voor eventuele noodgevallen

BEWAREN VAN PG
EXTRA bewaart je persoonsgegevens om nieuwsbrieven te kunnen versturen. EXTRA deelt jouw PG niet met derden. Wij geven bijvoorbeeld pas een e-mailadres door aan anderen als daar onderling een akkoord voor is gegeven. Denk bijvoorbeeld aan het delen van gegevens om te kunnen carpoolen.

COOKIES
De website van EXTRA gebruikt functionele cookies en google analytics, deze data worden volledig anoniem gebruikt.

PG INZIEN
Je hebt het recht om je PG in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eerdere toestemming voor de PG in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je PG door EXTRA.
Je kunt voor het bovenstaande een mail sturen aan info@extrabushcraft.nl
Wij reageren zo snel mogelijk, maar door ons werk zijn wij veel weg en niet altijd online. Wij proberen dat binnen een maand te doen. Omdat het om beschermde gegevens gaat vragen wij je dan een copie van je ID mee te sturen (paspoort of ID kaart). Zorg dat je naam / achternaam duidelijk leesbaar zijn. Maak de andere gegevens (pasfoto, paspoort/ID nummers) zwart. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens, Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING PG
EXTRA neemt de bescherming van jouw pPG serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beschermd zijn, neem dan contact op met EXTRA: info@extrabushcraft.nl